Νέα Αίτηση

ΕΠΩΝΥΜΟ (Ελληνικοί Χαρακτήρες)
 
ΕΠΩΝΥΜΟ (Λατινικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑ (Ελληνικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑ (Λατινικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΥΛΟ
 
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/ΜΜ/εεεε)
Έντυπο για κάτω των 16 ετών
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
Για αιτούντες κάτω των 16 ετών ακολουθείστε τις οδηγίες εδώ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
(σε περίπτωση που υπάρχει)
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η χορήγηση των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση και τήρηση σε ισχύ της κάρτας.
Μοναδικοί σκοποί επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η έκδοση και η τήρηση της κάρτας και η αποστολή από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στους κατόχους της σχετικής ενημερωτικής αλληλογραφίας, κατά κύριο λόγο μέσω e-mail ή κινητού τηλεφώνου.
Τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κατόχου αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα η κάρτα βρίσκεται σε ισχύ και διαγράφονται αμέσως μόλις παύσει η ισχύς της.
Κάθε κάτοχος έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό 2016/679 και, ιδίως δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την κάρτα μπορείτε να απευθύνεστε στους εκπροσώπους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που αναφέρονται ονομαστικά, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στο πεδίο Επικοινωνίας / Η ομάδα μας, ή στην ηλεκτρονική διευθυνση europeanyouthcard@inedivim.gr
Ειδικώς για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@inedivim.gr, ενώ σχετικές καταγγελίες μπορείτε να υποβάλλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.